top of page
— Personverneklæring for
Frode Tingbø AS

1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FRODE TINGBØ AS


Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om Frode Tingbø AS sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

Frode Tingbø AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig i bruk av personopplysninger. I så måte forholder Frode Tingbø AS seg til norsk lov og vil sørge for at innsamling av personopplysninger samsvarer med lovens regler.

2. KONTAKTINFORMASJON TIL FRODE TINGBØ AS


Besøksadresse: Bjerkreimsvegen 1363, 4387 Bjerkreim, Norge
E-post: post@tingbo.no
Telefon: +47 40 48 63 59
Organisasjonsnr.: 993 768 995

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av de ovenfor nevnte kontaktopplysninger.

3. INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG


Frode Tingbø AS behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes navn, adresse, e-post og telefonnummer. Frode Tingbø AS lagrer også informasjon om dine kjøp, tilbud, ordrebekreftelser, inngåtte avtaler med oss, betalingstransaksjoner og informasjon om din kommunikasjon med oss. Frode Tingbø AS kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med bedriften.

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av tilbud hos Frode Tingbø AS.

4. HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN


Hovedformålet med Frode Tingbø AS’s behandling av dine personopplysninger er å:

— Samle inn, kontrollere og registrere personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale. Dette inkluderer kundeadministrasjon og fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som Frode Tingbø AS har påtatt seg for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. Dersom du velger å ikke fullføre avtalen vil dine personopplysninger bli oppbevart, men ikke lengre enn hva som er nødvendig med hensyn til kundeservice, oppfølging, korrigering/retting og ikke for å sende ut ytterligere markedsføring til deg.

— Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen

— Oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer:
A) lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10.

B) lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13.

C) behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.


Frode Tingbø AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

5. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER


Det er den kunden som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3. ved enten å fylle ut skjema via våre hjemmesider, ved kontakt gjennom e-post eller telefon. Du som er kunde eller har vært kunde hos oss, vil vi lagre dine kontaktopplysninger for å kunne gi deg løpende kundeoppfølging. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon kan Frode Tingbø AS selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.

6. OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART


For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte utleveres til tredjeparter uten samtykke.

7. SLETTING OG ARKIVERING AV OPPLYSNINGER


Hvis Frode Tingbø AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Frode Tingbø AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger under pkt.2 i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Du kan lese om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.


8. SIKRING AV OPPLYSNINGENE


Frode Tingbø AS har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.  Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.  Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

9. ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?


Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. Frode Tingbø AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.

10. COOKIES


Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nett trafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les mer under Informasjonskapsler mer informasjon.

11. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN


Frode Tingbø AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Frode Tingbø AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.

12. BEHANDLINGSANSVARLIG


Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Frode Tingbø AS.

13. KLAGER


Du kan sende inn klager eller spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 15/06/2022

bottom of page